Δημοσίευση Ανασκόπησης “Ο ρόλος της μικρογλοίας στον νευροπαθητικό πόνο” στο Journal of Medical Science “Cureus”

Έπειτα από μεγάλη προσπάθεια και έρευνα, η ανασκόπηση (82 άρθρων, από 2010 έως σήμερα) για τον ρόλο της μικρογλοίας στον νευροπαθητικό πόνο δημοσιεύθηκε επιτυχώς στην επίσημη ιστοσελίδα Cureus – Journal of Medical Science.