Το πρόγραμμα είναι ειδικά σχεδιασμένο για πλήρη εκπαίδευση στο Βελονισμό και στις τεχνικές του. Έχει βασική κατεύθυνση τη διεπιστημονική προσέγγιση νοσημάτων και ασθενειών συμπληρωματικά, αλλά και ως αυτόνομη εναλλακτική πρόταση δίπλα στην κλασική ιατρική διαγνωστική και θεραπευτική παρέμβαση. Στο πρόγραμμα προβλέπεται πολύωρη κλινική εξάσκηση, σε ιδιωτικά ιατρεία Βελονισμού, ιατρεία πόνου και εξωτερικά ιατρεία κέντρων αποκατάστασης.

Συνοπτικά, δίνεται η δυνατότητα στους συνάδελφους:

  • Να γνωρίσουν όλες τις σχολές σκέψης και τις επιμέρους τεχνικές του Βελονισμού (Παραδοσιακής Κινεζικής Ιατρικής, Βιοϊατρικού Βελονισμού, Ωτοβελονισμού, Κρανιοβελονισμού, Ηλεκτροβελονισμού κ.λπ.).
  • Να μάθουν την ανατομία του βελονισμού (σημεία βελονισμού, μεσημβρινούς, ζώνες προβαλλόμενου άλγους, δερμοτόμια, οστεοτόμια, μυοτόμια, σπλαγχνοτόμια κ.λπ.).
  • Να μελετήσουν και να εφαρμόσουν ειδικές, ηπίως παρεμβατικές θεραπευτικές τεχνικές με βελόνα (dry needling, neural therapy, trigger point βελονισμός, δερμοτομιακός βελονισμός, ελάχιστος βελονισμός, εν τω βάθει βελονισμός, βελονισμός στο περιόστεο κ.λπ.).
  • Να γνωρίσουν το βιο-ψυχο-κοινωνικό μοντέλο για τον χρόνιο πόνο, να εμβαθύνουν στη βιολογία του πόνου και να χρησιμοποιήσουν το Βελονισμό και τον Ηλεκτροβελονισμό για τη θεραπεία ασθενών με χρόνιο πόνο.
  • Να παρακολουθήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στους τομείς του Βιοϊατρικού Βελονισμού (evidencebased acupuncture).
  • Να εντάξουν το Βελονισμό και τις παρεμφερείς τεχνικές αναλγησίας που θα διδαχτούν ως Add-on τεχνικές στην ειδικότητά τους.
  • Να εκπαιδευτούν σε Πρωτόκολλα Βελονισμού για τον έλεγχο του stress (σε υγιείς και ασθενείς) και τη θεραπεία ψυχοσωματικών ασθενειών.
  • Να εφαρμόσουν βελονισμό στους ασθενείς τους, αποτελεσματικά και με ασφάλεια, στο πλαίσιο (αλλά και εκτός) της ειδικότητάς τους, με προσήλωση στους κανόνες της Ιατρικής Επιστήμης και Τέχνης.

Παρουσιάζουμε στον ιατρικό κόσμο ένα ετήσιο, καινοτόμο και πρωτοποριακό πρόγραμμα εκπαίδευσης, συνδυάζοντας τέσσερις διαφορετικούς τρόπους διδασκαλίας:

Ειδικά σχεδιασμένη ψηφιακή πλατφόρμα εκπαίδευσης με εκπαιδευτικά video, PowerPoints, παρουσιάσεις, βιβλιογραφία και αρθρογραφία για ασύγχρονη μελέτη.

Online μαθήματα που θα μπορείτε να παρακολουθείτε από οπουδήποτε.

Μαθήματα με φυσική παρουσία σε αίθουσα για special topics και τέλος,

Πρακτική εξάσκηση σε ιδιωτικά ιατρεία βελονισμού και ιατρεία πόνου Νοσοκομείων που έχουν συμπεριλάβει και τον βελονισμό στις θεραπευτικές πρακτικές που εφαρμόζουν (π.χ. Αρεταίειο).

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Βασικές Θεωρίες Δράσης. Σχολές Σκέψης

Δυο κύρια γνωστικά αντικείμενα:
✔ Βασικές αρχές του Ιατρικού Βελονισμού / Βιολογικές θεωρίες δράσης
✔ Βασική θεωρία της Παραδοσιακής Κινεζικής Ιατρικής

Εξειδίκευση στο Βελονισμό. Θεματικές ενότητες

Δέκα διδακτικές ενότητες, εκπαιδευτικού χαρακτήρα, με εξειδικευμένα ιατρικά θέματα. Γίνεται ανάπτυξη, θεωρητική ανάλυση και πρακτική εξάσκηση στο
βελονισμό, ηλεκτροβελονισμό και ωτοβελονισμό στα ακόλουθα θέματα:

✔ Εκφυλιστική νόσος σπονδυλικής στήλης. Οξύς και χρόνιος σπονδυλικός πόνος. Χρόνιος οσφυϊκός πόνος / αυχενοβραχιόνιο σύνδρομο / μεσοπλεύριες νευραλγίες
✔ Ρευματικές παθήσεις / εξωαρθρικοί ρευματισμοί / μυοσκελετικά σύνδρομα χρόνιου πόνου / ινομυαλγία
✔ Νευρολογικές παθήσεις / νευροπάθειες εγκλωβισμού / περιφερικές νευροπάθειες / πρωτοπαθείς κεφαλαλγίες
✔ Μεταβολικό σύνδρομο / εξαρτήσεις – NADA / υγιεινοδιαιτητικές παρεμβάσεις / κάπνισμα / παχυσαρκία
✔ Ανοσολογία / αλλεργικές παθήσεις / αντιφλεγμονώδης δράση
✔ Γυναικολογία / υπογονιμότητα / σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών.
✔ Αποκατάσταση σε ασθενείς μετά από ΑΕΕ / Μικροσυστήματα / ωτοβελονισμός
✔ Διαχείριση σπλαχνικού πόνου / Βελονισμός σε ογκολογικούς ασθενείς / αθλητικές κακώσεις
✔ Διαχείριση του στρες. Αντιμετώπιση ψυχικής παθολογίας.
✔ Βελονισμός στη Δερματολογία, στην αισθητική, στη γεροντολογία.

Κάθε ενότητα περιλαμβάνει ανάλυση της νόσου ή του συνδρόμου με βάση τις αρχές της Κινεζικής Παραδοσιακής Ιατρικής, την βιοϊατρική άποψη (διαγνωστική προσέγγιση, σημειολογία, κατευθυντήριες οδηγίες), πρωτόκολλα απλού βελονισμού, ηλεκτροβελονισμού και ωτοβελονισμού και φυσικά πρακτική εξάσκηση από ειδικό εισηγητή.

Ο Βιοϊατρικός (ή Ιατρικός) Βελονισμός, είναι η «δυτική» εκδοχή και η ιστορική εξέλιξη του Παραδοσιακού Κινέζικου Βελονισμού. Ο βελονισμός είναι μια δημοφιλής, ηπίως παρεμβατική, μη φαρμακευτική θεραπευτική τεχνική. Χρησιμοποιείται στη Δύση για την θεραπεία του οξέος και του χρόνιου πόνου (οποιασδήποτε αιτιολογίας), για την αποκατάσταση αθλητικών κακώσεων, για τις παθήσεις που σχετίζονται με το χρόνιο στρες, την παχυσαρκία, την απεξάρτηση από νικοτίνη, και για την αποκατάσταση ασθενών με νευρομυϊκά άλγη και παθήσεις.
Η επιλογή εφαρμογής βελονισμού σε ένα σύγχρονο ιατρείο δικαιολογείται απόλυτα, αφενός λόγω της εντυπωσιακής (διαχρονικά διαπιστωμένης) κλινικής αποτελεσματικότητάς του και αφετέρου, της δυνατότητας του να εφαρμόζεται αυτόνομα ή συμπληρωματικά και παράλληλα με οποιαδήποτε φαρμακευτική, χειρουργική ή φυσική θεραπευτική αγωγή ακολουθεί ο ασθενής.
Η πρόσφατη απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας να συμπεριλάβει τον βελονισμό στο πιο επίσημο κείμενο του (ICD-11, Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Ασθενειών και Σχετικών Προβλημάτων Υγείας, Κεφάλαιο 26, Αναθεωρημένη έκδοση 2019, Υποχρέωση υιοθέτησης από τα κράτη μέλη το 2022), που αποτελεί σημείο αναφοράς για εκατομμύρια γιατρούς παγκοσμίως, δικαιώνει πενήντα (50) ετών ερευνητικές προσπάθειες και καταξιώνει την Παραδοσιακή Κινεζική Ιατρική ως διεθνώς αποδεκτή προσέγγιση για συγκεκριμένες ασθένειες και ασθενείς. (Link WHO, ICD 11)

Δυνατότητα αναγνώρισης διπλώματος από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Το πρωτόκολλο συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με τον διευθυντή εκπαίδευσης φυσίατρο Μ. Καράβη και το AcuScience δίνει στους εκπαιδευμένους το δικαίωμα, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, να υποβάλουν αίτηση για πιστοποίηση των σπουδών τους (20 ECVTS πιστωτικές μονάδες), μέσω του Προγράμματος Δια Βίου μάθησης του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεώργιο Γεωργούδη.