Το πρόγραμμα είναι ειδικά σχεδιασμένο για πλήρη εκπαίδευση στο Βελονισμό και στις τεχνικές του. Έχει βασική κατεύθυνση τη διεπιστημονική προσέγγιση νοσημάτων και ασθενειών συμπληρωματικά, αλλά και ως αυτόνομη εναλλακτική πρόταση δίπλα στην κλασική ιατρική διαγνωστική και θεραπευτική παρέμβαση. Στο πρόγραμμα προβλέπεται πολύωρη κλινική εξάσκηση, σε ιδιωτικά ιατρεία Βελονισμού, ιατρεία πόνου και εξωτερικά ιατρεία κέντρων αποκατάστασης.

Συνοπτικά, δίνεται η δυνατότητα στους συνάδελφους:

 • Να γνωρίσουν όλες τις σχολές σκέψης και τις επιμέρους τεχνικές του Βελονισμού (Παραδοσιακής Κινεζικής Ιατρικής, Βιοϊατρικού Βελονισμού, Ωτοβελονισμού, Κρανιοβελονισμού, Ηλεκτροβελονισμού κ.λπ.).
 • Να μάθουν την ανατομία του βελονισμού (σημεία βελονισμού, μεσημβρινούς, ζώνες προβαλλόμενου άλγους, δερμοτόμια, οστεοτόμια, μυοτόμια, σπλαγχνοτόμια κ.λπ.).
 • Να μελετήσουν και να εφαρμόσουν ειδικές, ηπίως παρεμβατικές θεραπευτικές τεχνικές με βελόνα (dry needling, neural therapy, trigger point βελονισμός, δερμοτομιακός βελονισμός, ελάχιστος βελονισμός, εν τω βάθει βελονισμός, βελονισμός στο περιόστεο κ.λπ.).
 • Να γνωρίσουν το βιο-ψυχο-κοινωνικό μοντέλο για τον χρόνιο πόνο, να εμβαθύνουν στη βιολογία του πόνου και να χρησιμοποιήσουν το Βελονισμό και τον Ηλεκτροβελονισμό για τη θεραπεία ασθενών με χρόνιο πόνο.
 • Να παρακολουθήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στους τομείς του Βιοϊατρικού Βελονισμού (evidencebased acupuncture).
 • Να εντάξουν το Βελονισμό και τις παρεμφερείς τεχνικές αναλγησίας που θα διδαχτούν ως Add-on τεχνικές στην ειδικότητά τους.
 • Να εκπαιδευτούν σε Πρωτόκολλα Βελονισμού για τον έλεγχο του stress (σε υγιείς και ασθενείς) και τη θεραπεία ψυχοσωματικών ασθενειών.
 • Να εφαρμόσουν βελονισμό στους ασθενείς τους, αποτελεσματικά και με ασφάλεια, στο πλαίσιο (αλλά και εκτός) της ειδικότητάς τους, με προσήλωση στους κανόνες της Ιατρικής Επιστήμης και Τέχνης.

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται σε μια ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα δίπλα στο μετρό Μέγαρο Μουσικής.
Στο πρόγραμμα προβλέπεται πολύωρη (28 με 30 ώρες) κλινική εξάσκηση, σε ιδιωτικά ιατρεία Βελονισμού, ιατρεία πόνου και στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα μας.
Η πρακτική εξάσκηση στηρίζεται σε ειδική μεθοδολογία που ακολουθείται σε όλη την διάρκεια της εκπαίδευσης στον Βιοιατρικό Βελονισμό και συγκεκριμένα:

 • Στην εξειδικευμένη ύλη μας (ειδικές παρουσιάσεις πρακτικής).
 • Στα ειδικά προπλάσματα εκπαίδευσης για τεχνικές βελονισμού (πρόσωπο, δέρμα, μυς).
 • Στην δυνατότητα χρήσης δεκάδων συσκευών ηλεκτροβελονισμού, ωτοβελονισμού, ανιχνευτών σημείων βελονισμού, παλμογράφων κλπ.

Αυτό καθιστά τη φυσική παρουσία των εκπαιδευόμενων ιατρών απαραίτητη.

 • Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διεξάγεται με τη μορφή σεμιναρίων: Ένα Σαββατοκύριακο το μήνα, για εννιά μήνες το χρόνο, δύο χρόνια, συνολικά 300 ώρες.
 • Κατά την εγγραφή διατίθενται τα βιβλία της βασικής βιοιατρικής θεωρίας του βελονισμού και όλες οι σημειώσεις και παρουσιάσεις, για όλη την ύλη, σε ηλεκτρονική μορφή.
 • Με την ολοκλήρωση του σεμιναριακού κύκλου χορηγείται Δίπλωμα Βελονισμού και Πιστοποιητικό Παρακολούθησης στα Ελληνικά και Αγγλικά.
 • Το Δίπλωμα είναι διεθνώς αναγνωρισμένο. Είναι το μόνο πανεπιστημιακά πιστοποιημένο δίπλωμα βελονισμού στην Ελλάδα (και από τα ελάχιστα στην Ευρώπη).
 • Όλοι οι τελειόφοιτοι έχουν την δυνατότητα να ασκήσουν βελονισμό ανεξάρτητα αν θα πιστοποιήσουν το δίπλωμα τους από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Όλα τα βήματα οργανώνονται από την γραμματεία μας.
 • Μετά το τέλος της εκπαίδευσης, οι συνάδελφοι που επιθυμούν, γίνονται άμεσα τακτικά μέλη της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Βελονισμού, λαμβάνουν την ταυτότητα μέλους, έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης των Μετεκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και συμμετοχής στις αρχαιρεσίες και διαδικασίες του σωματείου.

Συνοπτικά η ύλη χωρίζεται έτσι:

Παραδοσιακός Βελονισμός 64 ώρες
Βιοιατρικός Βελονισμός (Θεωρία) 52 ώρες
Βιοιατρικός Βελονισμός (Κλινική / θεματικές ενότητες) 92 ώρες
Ηλεκτροβελονισμός 14 ώρες
Ωτοβελονισμός 18 ώρες
Πρακτική Εξάσκηση 28 ώρες
Ειδικά Θέματα (Πόνος, stress) 32 ώρες

Ο Βιοϊατρικός (ή Ιατρικός) Βελονισμός, είναι η «δυτική» εκδοχή και η ιστορική εξέλιξη του Παραδοσιακού Κινέζικου Βελονισμού. Ο βελονισμός είναι μια δημοφιλής, ηπίως παρεμβατική, μη φαρμακευτική θεραπευτική τεχνική. Χρησιμοποιείται στη Δύση για την θεραπεία του οξέος και του χρόνιου πόνου (οποιασδήποτε αιτιολογίας), για την αποκατάσταση αθλητικών κακώσεων, για τις παθήσεις που σχετίζονται με το χρόνιο στρες, την παχυσαρκία, την απεξάρτηση από νικοτίνη, και για την αποκατάσταση ασθενών με νευρομυϊκά άλγη και παθήσεις.
Η επιλογή εφαρμογής βελονισμού σε ένα σύγχρονο ιατρείο δικαιολογείται απόλυτα, αφενός λόγω της εντυπωσιακής (διαχρονικά διαπιστωμένης) κλινικής αποτελεσματικότητάς του και αφετέρου, της δυνατότητας του να εφαρμόζεται αυτόνομα ή συμπληρωματικά και παράλληλα με οποιαδήποτε φαρμακευτική, χειρουργική ή φυσική θεραπευτική αγωγή ακολουθεί ο ασθενής.
Η πρόσφατη απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας να συμπεριλάβει τον βελονισμό στο πιο επίσημο κείμενο του (ICD-11, Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Ασθενειών και Σχετικών Προβλημάτων Υγείας, Κεφάλαιο 26, Αναθεωρημένη έκδοση 2019, Υποχρέωση υιοθέτησης από τα κράτη μέλη το 2022), που αποτελεί σημείο αναφοράς για εκατομμύρια γιατρούς παγκοσμίως, δικαιώνει πενήντα (50) ετών ερευνητικές προσπάθειες και καταξιώνει την Παραδοσιακή Κινεζική Ιατρική ως διεθνώς αποδεκτή προσέγγιση για συγκεκριμένες ασθένειες και ασθενείς. (Link WHO, ICD 11)

Δυνατότητα αναγνώρισης διπλώματος από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Το πρωτόκολλο συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με τον διευθυντή εκπαίδευσης φυσίατρο Μ. Καράβη και το AcuScience δίνει στους εκπαιδευμένους το δικαίωμα, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, να υποβάλουν αίτηση για πιστοποίηση των σπουδών τους (20 ECVTS πιστωτικές μονάδες), μέσω του Προγράμματος Δια Βίου μάθησης του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεώργιο Γεωργούδη.