σεμινάρια βελονισμού

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Σύμφωνα με το καταστατικό της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Βελονισμού, σκοπός του ΔΣ και των μελών της Εταιρείας είναι η διάδοση του βελονισμού στον επιστημονικό κόσμο της χώρας μας.

Αυτό επιτυγχάνεται με τους πιο κάτω τρόπους:

 • Συμμετοχή στα συνέδρια βιοιατρικής για τη παρουσίαση του βελονισμού στην επιστημονική κοινότητα, με τη παράθεση σύγχρονων κλινικών και εργαστηριακών ερευνών.
 • Δημοσίευση στον Ιατρικό Τύπο μελετών που να δείχνουν τη δράση του βελονισμού στις παθήσεις όπου αυτός ενδείκνυται, καθώς και τους φυσιολογικούς μηχανισμούς μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η συγκεκριμένη δράση.
 • Την εκπόνηση μελετών στον Ελληνικό χώρο και από Έλληνες επιστήμονες που να αφορούν επιδημιολογικά στοιχεία, θεραπευτικό εύρος και μηχανισμούς δράση του βελονισμού.
 • Την εκπαίδευση ιατρών και οδοντιάτρων στον βελονισμό μέσα από συνεργασίες με εθνικά ή διεθνή κέντρα εκπαίδευσης που να λειτουργούν με βάση τις επιταγές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και των Παγκόσμιων Ιατρικών Εταιρειών Βελονισμού ICMART.

Έργο 1990 – 2021:

Στα πλαίσια ενημέρωσης και διάδοσης του βελονισμού, κρίθηκε αναγκαία η δραστηριοποίηση σε τέσσερις κατευθύνσεις:

Α) Ενημέρωση του ιατρικού κόσμου για τις δυνατότητες του βελονισμού (γενικές ομιλίες),
Β) Εκπαιδευτικό έργο,
Γ) Μετεκπαιδευτικό έργο και
Δ) Ενημέρωση του κοινού.

Ο διευθυντής του κέντρου Καράβης Μιλτιάδης, με την υποστήριξη των συνεργατών του οργανώνοντας ομιλίες και επιστημονικές συναντήσεις, έκαναν τα ακόλουθα βήματα τη δεκαετία 1990 – 2000:

Διαλέξεις – Ειδικά σεμινάρια:

 • Γενική ομιλία για την αποκατάσταση και τον βελονισμό στο 3ο Πανελλήνιο. Συνέδριο για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας (Αθήνα 29-30 Μαρτίου 1997) (Μ. Καράβης).
 • Διάλεξη στα πλαίσια του προγράμματος των μηνιαίων επιστημονικών συναντήσεων της Ελληνικής Εταιρείας Πόνου με τίτλο “Η νευρωνική θεωρία δράσεως του βελονισμού στην πράξη. Νευροφυσιολογική προσέγγιση των σύγχρονων θεωριών βελονισμού” (Αθήνα 10 Νοεμβρίου 1997) (Μ. Καράβης).
 • Διαλέξεις στα πλαίσια του Φροντιστηρίου της Ελληνικής Εταιρείας Πόνου με θέμα: “Η αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου. Η δράση του Βελονισμού” (τρεις επαναλαμβανόμενες συναντήσεις στην Αθήνα 22 Απριλίου, 6 Μαϊου και 20 Μαϊου 1998 (Μ. Καράβης).
 • Ομιλία στο 6ο συμπόσιο Φυσιατρικής και Φυσικοθεραπείας με γενικό θέμα “Χρόνιες Παθήσεις” (οξύς-χρόνιος μυοσκελετικός πόνος) με τίτλο “Βελονισμός. Ο ανατολικός σκεπτικισμός συναντά τον δυτικό ορθολογισμό” (Κεφαλονιά, 4-7 Σεπτεμβρίου 1998) (Μ. Καράβης).
 • Ελληνική Εταιρεία Πόνου, 4η Επιστημονική Συνάντηση. Θέμα: “Σύγχρονες νευροφυσιολογικές ερμηνείες της θεραπευτικής δράσης του βελονισμού” (Μάρτιος 1999) (Μ. Καράβης).
 • Α’ Ορθοπεδική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, σεμινάρια επί θεμάτων σπονδυλικής στήλης. Θέμα: “Αντιμετώπιση του πόνου σπονδυλικής στήλης με βελονισμό” (19 Οκτωβρίου 1999) (Μ. Καράβης).
 • Ομιλία στα πλαίσια ….”Ο βελονισμός και η δράση του στο καρδιαγγειακό σύστημα” (22 Ιανουαρίου 20000 Μ. Καράβης).

Μετεκπαίδευση ιατρών βελονιστών:

 • Σεμινάριο 40 ωρών στην Ελληνική Εταιρεία Πόνου με θέμα:”Βασικές αρχές νευρωνικής θεωρίας δράσεως του βελονισμού. Θεραπεία συνδρόμων χρόνιου πόνου με βελονισμό και ηλεκτροβελονισμό” (Αθήνα 5 Οκτωβρίου 1999 και 4 Νοεμβρίου 1999) (Μ. Καράβης).
 • Διάλεξη στα πλαίσια της 1ης ημερίδας της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Βελονισμού με θέμα: “Μυοσκελετικές παθήσεις σπονδυλικής στήλης” (Αθήνα 23 Νοεμβρίου 1996) (Μ. Καράβης).
 • Διάλεξη στα πλαίσια της 2ης ημερίδας της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Βελονισμού με θέμα: “Νευροφυσιολογικοί μηχανισμοί της αναλγησίας με βελονισμό” (Αθήνα 23 Δεκεμβρίου 1996) (Μ. Καράβης).
 • Διάλεξη στα πλαίσια της 3ης ημερίδας της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Βελονισμού με θέμα: “Νευραλγία τριδύμου, πάρεση προσωπικού νεύρου, παραδοντοπάθειες. Θεραπεία με βελονισμό” (Αθήνα 25 Ιανουαρίου 1997) (Ε. Ξαρχάκου, Φ. Ρώσσης).
 • Διάλεξη στα πλαίσια της 5ης ημερίδας της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Βελονισμού με θέμα: “Ηλεκτροβελονισμός. Θεωρία και πράξη” (Αθήνα 15 Μαρτίου 1997) (Μ. Καράβης).
 • Διάλεξη στο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο ιατρικού βελονισμού της Ιατρικής Εταιρείας Βόρειας Ελλάδας με θέμα: “Σύγχρονες νευροενδοκρινικές απόψεις για την δράση του βελονισμού” (Θεσσαλονίκη 7 Ιουνίου 1997) ) (Μ. Καράβης).
 • Διάλεξη 6 ωρών σε ειδική επιστημονική διημερίδα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαολονίκης που οργανώθηκε από την Ιατρική Εταιρεία Βελονισμού Βόρειας Ελλάδας με θέματα: “Κεφαλαλγία. Γενικές αρχές. Αιτιοπαθογένεση. Ταξινόμηση. Θεραπευτική αντιμετώπιση των κεφαλαλγιών με βελονισμό” και “Ηλεκτροβελονισμός” (Θεσσαλονίκη 15 – 16 Νοεμβρίου 1997) (Μ. Καράβης).
 • Διάλεξη στα πλαίσια της 7ης ημερίδας της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Βελονισμού με θέμα: “Κεφαλαλγία. Αντιμετώπιση με βελονισμό” (Αθήνα 6 Νοεμβρίου 1997) (Μ. Καράβης).
 • Διάλεξη στα πλαίσια της 8ης ημερίδας της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Βελονισμού με θέμα: “Βιοηλεκτρικά φαινόμενα επιφανείας. Ανίχνευση σημείων βελονισμού” (Αθήνα 4 Δεκεμβρίου 1997) (Μ. Καράβης).
 • Ομιλία στα πλαίσια μηνιαίων συναντήσεων της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Βελονισμού με θέμα: “Παραδοσιακή Κινεζική Ιατρική και Διατροφή” (5 Φεβρουαρίου 1998 (Α. Τηλικίδης).
 • Ομιλία στα πλαίσια μηνιαίων συναντήσεων της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Βελονισμού με θέμα: ΄΄Βελονισμός για την αντιμετώπιση του πόνου σε καρκινοπαθείς τελικού σταδίου΄΄ (5 Μαρτίου 1998) (Β. Σιγάλας).
 • Ομιλία στα πλαίσια μηνιαίων συναντήσεων της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Βελονισμού με θέμα: “Περί Παραδόξων Μεσημβρινών” (7 Μαϊου 1998) (Ε. Ξαρχάκου).
 • Ομιλία στα πλαίσια μηνιαίων συναντήσεων της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Βελονισμού με θέμα: “Μυοσκελετικά σύνδρομα χρόνιου πόνου (σύνδρομο ινομυαλγίας και μυοπεριτοναϊκό σύνδρομο)” (7 Ιανουαρίου 1999) (Μ.Καράβης).
 • Ομιλία στα πλαίσια μηνιαίων συναντήσεων της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Βελονισμού με θέμα: “Κροταφογναθική διάρθρωση και βελονισμός” (4 Μαρτίου 1999) (Ε. Κωνσταντοπούλου).
 • Ομιλία στα πλαίσια μηνιαίων συναντήσεων της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Βελονισμού με θέμα: “Ψυχοσωματικά προβλήματα. Κατάταξη και αντιμετώπιση σύμφωνα με την παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική” (1 Απριλίου 1999) (Ε. Ξαρχάκου).
 • Ομιλία στα πλαίσια μηνιαίων συναντήσεων της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Βελονισμού με θέμα: “Σύνδρομα ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού. Η παραδοσιακή άποψη” (6 Μαϊου 1999) (Α. Τηλικίδης).
 • Ομιλία στα πλαίσια μηνιαίων συναντήσεων της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Βελονισμού με θέμα: “Σκέψεις γύρω από το φαινόμενο placebo και το placebo φάρμακο” (2 Δεκεμβρίου 1999) (Μ. Καράβης).
 • Ομιλία στα πλαίσια μηνιαίων συναντήσεων της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Βελονισμού με θέμα: “Βασικές αρχές χωροθεσίας, Feng Sui” (3 Φεβρουαρίου 2000) (Α. Τηλικίδης).
 • Ομιλία στα πλαίσια μηνιαίων συναντήσεων της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Βελονισμού με θέμα: “Ψυχο-νευρο-ανοσολογία. Ο νέος κλάδος των νευροεπιστημών” (4 Μαϊου 2000) (Μ. Καράβης).