Θεματολογία σεμιναρίων Βελονισμού.

Τα προγράμματα εκπαίδευσης στον βελονισμό περιλαμβάνουν τρείς μεγάλους τομείς: α) τις θεωρητικές και φιλοσοφικές βάσεις της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής και του Βελονισμού, β) την περιγραφή των μηχανισμών δράσης του Βελονισμού σύμφωνα με τους γνωστούς νόμους φυσιολογίας των συστημάτων του οργανισμού (κυρίως του νευρικού, ενδοκρινικού και ανοσοποιητικού συστήματος) και γ) την εκπαίδευση των ιατρών σε θεραπευτικές τεχνικές που βασίζονται στους μηχανισμούς αυτούς.

Η Εκπαιδευτική Ομάδα του Διεθνούς Μετεκπαιδευτικού Κέντρου Βελονισμοού έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στη σύγχρονη και επιστημονικά τεκμηριωμένη γνώση. Στα δύο χρόνια παρουσιάζονται αναλυτικά οι εγκυρότερες σύγχρονες μελέτες Βελονισμού, με πλήρη βιβλιογραφικά στοιχεία και πλήρη ανάλυση. Η Κινέζικη Παραδοσιακή σκέψη, φιλοσοφία και ιατρική πρακτική (διαγνωστική και θεραπευτική) του βελονισμού, αναλύεται σε 138 σεμιναριακές ώρες με 6.000 διαφάνειες, 2.500 slides και προβολές video. Για πληρέστερη ενημέρωση, παραθέτουμε τους τίτλους των κυριοτέρων θεμάτων που αναπτύσσονται στην διάρκεια των σεμιναρίων.

Παραδοσιακός Βελονισμός:

 • Εισαγωγή στη θεωρία της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής.
 • Τάο. Θεωρία γίν – γιάνγκ.
 • Θεωρία των Μεσημβρινών και των κλάδων τους.
 • Θεωρία Zang – Fu οργάνων.
 • Θεωρία των πέντε στοιχείων.
 • Θεωρία των οκτώ αρχών.
 • Αίτια ασθενειών σύμφωνα με την Κινέζικη Παραδοσιακή Ιατρική.
 • Περιγραφή των Μεσημβρινών (πρωτευόντων, δευτερευόντων, τενοντομυϊκών) και των σημείων βελονισμού.
 • Σύνδρομα Zang-Fu οργάνων.
 • Διαγνωστικές μέθοδοι στη Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική (γλώσσα, σφυγμός, ιστορικό).
 • Παθολογία Πρωτευόντων Μεσημβρινών.
 • Παθολογία οργάνων και σπλάγχνων.
 • Παθολογία ενεργειακών αξόνων.
 • Ειδική νοσολογία κατά συστήματα.
 • Ωτοβελονισμός.
 • Κρανιοβελονισμός.
 • Διαφοροδιάγνωση και θεραπευτική εφαρμογή στα πλαίσια της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής.

Ιατρικός βελονισμός:

 • Νευρωνική θεωρία δράσεως του βελονισμού.
 • Θεωρητικά μοντέλα δράσεως του βελονισμού. Σύγχρονες απόψεις και θεωρίες.
 • Ανασκόπηση εργασιών από διάφορες ηλεκτρονικές τράπεζες πληροφοριών της ιατρικής (medline, Ovid κ.α.). Ταξίδι στις σελίδες του Internet με θέμα “βελονισμός – ηλεκτροβελονισμός”.
 • Placebo effect. Βασική έρευνα στο βελονισμό. Πειραματικές εργασίες σε ζώα και ανθρώπους. Ψυχονευροανοσολογία και βελονισμός. Βιολογική δράση του βελονισμού.
 • Ηλεκτροφυσιολογία του δέρματος. Ενεργητικές και παθητικές ιδιότητες του δέρματος. Ανίχνευση σημείων βελονισμού.
 • Ανατομικές, ηλεκτρικές, χημικές και λειτουργικές ιδιότητες των σημείων βελονισμού. Σύγχρονες απόψεις και θεωρήσεις.
 • Φυσιολογία του νευρικού συστήματος (σύντομη περιγραφή των λειτουργιών του).
 • Χημεία του νευρικού συστήματος. Νευροδιαβιβαστές, νευροϋποδοχείς, νευροτροποποιητές, ορμόνες. Η συμμετοχή του στο θεραπευτικό σκέλος του βελονισμού.
 • Ανατομία και φυσιολογία του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Η συμμετοχή του αυτόνομου νευρικού συστήματος στην ομοιοστατική δράση του βελονισμού.
 • Αισθητικότης, αισθητικοί υποδοχείς, οδοί αισθητικότητας.
 • Η σημασία των δερμοτομίων, μυοτομίων, σκληροτομίων και σπλαγχνοτομιών στη θεραπευτική με βελονισμό.
 • Αντανακλαστικά τόξα. Σπλαγχνοδερματικό, δερματοσπλαγχνικό, δερματομυϊκό, χιαστό αντανακλαστικό. Φυτικές αντανακλάσεις. Επιλογή των σημείων βελονισμού με βάση την αρχή της μεταμέρειας.
 • Τοπική, περιοχική (segmental) και κεντρική (μέσω πυρήνων του κεντρικού νευρικού συστήματος) δράση των σημείων βελονισμού.
 • Σημεία Trigger. Αιτιοπαθογένεια, κλινικά χαρακτηριστικά και τεχνικές απενεργοποίησης των σημείων trigger. Ομοιότητες με τα σημεία βελονισμού.
 • Νευροφυσιολογία του πόνου. Ορισμός, οδοί αγωγής του πόνου, είδη πόνου, ταξινόμηση επώδυνων συνδρόμων. Δερματικός, μυϊκός και σπλαγχνικός πόνος. Ψυχική παράμετρος του πόνου. Ψυχοκοινωνική θεώρηση του αλγούντος ασθενούς. Κλίμακες πόνου. Η αξία των γνώσεων αυτών στη θεραπευτική με βελονισμό.
 • Ηλεκτροβελονισμός. Θεωρητικές αρχές, θεραπευτικές αρχές, ενδείξεις, αντενδείξεις και παρενέργειες.
 • TENS (διαδερμικός ηλεκτρικός ερεθισμός). Αναλγησία μέσω συσκευών ηλεκτροβελονισμού και TENS.

Παθολογία – Νοσολογία:

 • Αντιμετώπιση συνδρόμων χρόνιου πόνου ανά περιοχή του σώματος.
 • Σύνδρομα υπέρχρησης και παγιδευτικά σύνδρομα. Περιγραφή των σπουδαιότερων σημείων βελονισμού.
 • Νευροπαθητικός πόνος (θεωρία του C.C. Gunn).
 • Ο βελονισμός σαν μέθοδος αποκατάστασης ασθενών μετά από αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.
 • Η ομοιοστατική δράση του βελονισμού σε καρδιαγγειακά νοσήματα, άσθμα, υπέρταση.
 • Η δράση του βελονισμού στην ειδική και μη ειδική ανοσία. Βελονισμός και ανοσοποιητικό σύστημα. Οδοί δράσης.
 • Βελονισμός και κεφαλαλγία. Στατιστικά στοιχεία, κατάταξη, μηχανισμοί, αιτιοπαθογένεια και διαγνωστικά κριτήρια των κεφαλαλγιών. Τεχνικές αντιμετώπισης και πρωτόκολλα θεραπείας με βελονισμό.
 • Σύνδρομο ινομυαλγίας.
 • Μυοπεριτοναϊκό σύνδρομο (θεωρία των Simons & Travell).
 • Ειδικά σύνδρομα χρόνιου πόνου (νευραλγία τριδύμου, μεθερπητική νευραλγία, διαβητική πολυνευροπάθεια).
 • Αντιμετώπιση οξέων περιστατικών. Μεταγχειρητική αναλγησία.
 • Αναλγησία και βελονισμός. Οξέα επώδυνα μυοσκελετικά σύνδρομα και βελονισμός.
 • Ανώδυνος τοκετός με βελονισμό (πρωτόκολλα δράσεως).
 • Τρόποι εφαρμογής του βελονισμού και θεραπευτικά πρωτόκολλα για παθήσεις του Αναπνευστικού, Κυκλοφορικού, Πεπτικού, Ουροποιητικού, Μυοσκελετικού, Ανοσοποιητικού συστήματος.
 • Εφαρμογές του βελονισμού στην Νευρολογία, Ψυχιατρική, Ορθοπεδική, Γυναικολογία, Ενδοκρινολογία, Δερματολογία, Αθλητιατρική, Φυσιατρική.
 • Θεραπευτική του Βελονισμού ACU SCIENCE
 • Θεραπεία με Βελόνες Acuscience.gr
 • Θεραπεία με Βελόνες Acuscience.gr
 • Παράμετροι Βελονισμού ACU SCIENCE