Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Βελονισμού και Ιατρικού Βελονισμού

Γενικές αρχές

Το Πρόγραμμα του Διεθνούς Μετεκπαιδευτικού Κέντρου Βελονισμού απευθύνεται αποκλειστικά σε ιατρούς (ανεξάρτητως ειδικότητας) και οδοντιάτρους.

Τόπος διεξαγωγής των σεμιναρίων ορίσθηκε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα διαλέξεων.

  • Το διετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα διεξάγεται με τη μορφή σεμιναρίων και διαρκεί 300 διδακτικές ώρες (ένα σαββατοκύριακο διάρκειας δεκατεσσάρων ωρών κάθε μήνα, για 20 συνεχόμενους μήνες, με εξαίρεση τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο).
  • Στην διάρκεια των δύο ετών, προβλέπονται 25 – 30 ώρες πρακτικής εξάσκησης στον χώρο διεξαγωγής των σεμιναρίων. Δίνεται η δυνατότητα δε σε όσους επιθυμούν, να παρακολουθήσουν την πρακτική εφαρμογή του βελονισμού στο Κέντρο Ερευνας και Εφαρμογής Βελονισμού ή στο Τμήμα Βελονισμού του Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Φιλοκτήτης.
  • Το εκπαιδευτικό διετές πρόγραμμα ανανεώνεται κάθε χρόνο και ανακοινώνεται στους ιατρούς με την εγγραφή. Στο πρόγραμμα αναφέρονται αναλυτικά οι ημερομηνίες, οι ώρες και τα θέματα που αναπτύσονται και στα δύο χρόνια εκπαίδευσης.
  • Οπτικο-ακουστικά μέσα (video, διαφάνειες, slides κλπ) χρησιμοποιούνται σε κάθε παράδοση. Από το 1999 το μεγαλύτερο μέρος των ομιλιών γίνεται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.
  • Το κέντρο ενημερώνει τα εκπαιδευόμενα μέλη του για τις διεθνείς και εθνικές εκδηλώσεις που αφορούν στον βελονισμό. Επίσης στηρίζει ενεργά κάθε προσπάθεια για υποτροφία σε Κολλέγια Παραδοσιακής Ιατρικής της Κίνας.
  • Με την ολοκλήρωση του σεμιναριακού κύκλου χορηγείται Δίπλωμα Βελονισμού  και Πιστοποιητικό Παρακολούθησης (στα Ελληνικά και Αγγλικά) που πιστοποιεί την παρακολούθηση των 300 ωρών θεωρητικής εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης. Το Πιστοποιητικό χορηγείται από το Διεθνές Μετεκπαιδευτικό Κέντρο Βελονοθεραπείας και υπογράφεται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης και από εκπρόσωπο της Εκπαιδευτικής Ομάδας.
  • Μετά το τέλος της εκπαίδευσης, οι συνάδελφοι που επιθυμούν, γίνονται άμμεσα τακτικά μέλη της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Βελονισμού, λαμβάνουν την ταυτότητα μέλους, έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης των Μετεκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και συμμετοχής στις αρχαιρεσίες και διαδικασίες του σωματείου. Επίσης, σύμφωνα με τις καταστατικές αρχές της Διεθνούς Εταιρείας Βελονισμού ICMART (International Council of Medical Acupuncture and Related Techniques), μετά από πέντε χρόνια πρακτικής άσκησης του βελονισμού, και σχετική αίτηση (βιογραφικό σημείωμα, δραστηριότητες κλπ), είναι δυνατόν να προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι το Διεθνές Δίπλωμα Βελονισμού της ICMART.
  • Ο αριθμός των ιατρών που εγγράφονται κάθε έτος είναι αυστηρά περιορισμένος και τηρείται σειρά προτεραιότητας. Το κέντρο διατηρεί την δυνατότητα επιλογής των ιατρών ανάλογα με την ειδικότητα τους, αν και εφόσον υπάρξει σχετική διεθνής ή εθνική οδηγία.
  • Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται από 1η Μαϊου στη γραμματεία του ιατρείου του κυρίου Καράβη, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία (Αλκμάνος 2 και Παπαδιαμαντοπούλου, 4ος όροφος, Ιλίσια, 5-8 μμ καθημερινά τηλ. 210 7220542, fax 210 7293345).

Για να κατεβάσετε το Αναλυτικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2013-2015 πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Αναλυτικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2014-2016 πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Αναλυτικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2015-2017 πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Αναλυτικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2016-2018 πατήστε εδώ

Για πληροφορίες και για να κατεβάσετε το Αναλυτικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2017-2019 πατήστε εδώ