Στην AcuScience, θεωρούμε την ποιότητα της εκπαίδευσης που προσφέρουμε σημαντική, τόσο για τους εκπαιδευόμενους ιατρούς, όσο και για τους ασθενείς τους. Ακόμα και σε αυτές τις δύσκολες εποχές που διανύουμε, προσπαθούμε να είμαστε ένα βήμα μπροστά από τα γεγονότα. Ακριβώς για αυτό το λόγο, αποφασίσαμε, μετά από 30 χρόνια, να μετατρέψουμε τα γνωστά μας σεμινάρια από διετή σε μονοετή και από δια ζώσης σε online, χωρίς να μειωθούν οι ώρες εκπαίδευσης και βέβαια, χωρίς να αλλάξει το υψηλό επίπεδο των επιμορφωτικών σεμιναρίων που διοργανώνουμε.