Συμμετοχή του Καράβη Μ. στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης – Αθήνα – Ίδρυμα Ευγενίδου (26 έως 29 Φεβρουαρίου 2016)

  • Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016, Παράλληλη Αίθουσα Ι, 16:30 – 18:00 (Friday 26th February 2016, Parallel Hall I, 16:30 – 18:00)

Στο κλινικό φροντιστήριο: ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΝΟΥ workshop: IDIOPATHIC CHRONIC PAIN SYNDROMES Συντονιστής:Μιλτιάδης Καράβης Coordinator: Miltiadis Karavis Ομιλία με θέμα: Κεντρική ευαισθητοποίηση: ένας νευροφυσιολογικός μηχανισμός που εμπλέκεται σχεδόν σε όλα τα σύνδρομα χρόνιου πόνου Central sensitization: a neurophysiological mechanism involved in almost all chronic pain syndromes Δείτε το abstract εδώ.

  • Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2016, Saturday27th February 2016

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΝΟΥ: Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ PAIN TOPIC PAIN MANAGEMENT IN PRM Συντονιστής: Μιλτιάδης Καράβης Coordinator: Miltiadis Karavis Ομιλία με θέμα: C απτικές νευρικές ίνες: Το ιστορικό της πρόσφατης ανακάλυψής τους και η κλινική σημασία τους στον νευροπαθητικό πόνο  C sensory nerve fibers: The background of their recent discovery and their clinical significance in neuropathic pain Δείτε το abstract εδώ.