Ο διευθυντής εκπαίδευσης του Δ.Μ.Κ.Β. AcuScience ανέφερε:

“Με ιδιαίτερη χαρά θα παρουσιάσω στην καθιερωμένη ετήσια συνάντηση «Εαρινές Ημέρες Ρευματολογίας 𝟮𝟬𝟮𝟯» τις εξελίξεις της τελευταίας δεκαετίας αναφορικά με τον  βελονισμό και τον ηλεκτροβελονισμό.

Τεχνολογίες αιχμής όπως 𝗣𝗘𝗧, 𝗳𝗠𝗥𝗜, οπτογενετική, σήμανση νευρικών δικτύων με 𝗚𝗙𝗣, ανίχνευση και οπτικοποίηση περιφερικών γαγγλίων & νεύρων, είναι μερικές από τις από τις 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗲 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗮𝗿𝘁 τεχνικές, που εδραίωσαν τον #evidencebased βελονισμό και στις οποίες θα αναφερθούμε.

Ευχαριστώ τον Πρόεδρο της Ρευματολογικής Εταιρείας Δ. Καρόκη για την τιμητική πρόσκληση.”