Νεα

Συμμετοχή του Καράβη Μ. στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης - Αθήνα - Ίδρυμα Ευγενίδου (26 έως 29 Φεβρουαρίου 2016)

  • Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016, Παράλληλη Αίθουσα Ι, 16:30 - 18:00 (Friday 26th February 2016, Parallel Hall I, 16:30 - 18:00)

          Στο κλινικό φροντιστήριο: ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΝΟΥ

          workshop: IDIOPATHIC CHRONIC PAIN SYNDROMES

          Συντονιστής:Μιλτιάδης Καράβης Coordinator: Miltiadis Karavis

          Ομιλία με θέμα: Κεντρική ευαισθητοποίηση: ένας νευροφυσιολογικός μηχανισμός που εμπλέκεται σχεδόν σε όλα τα σύνδρομα χρόνιου πόνου

          Central sensitization: a neurophysiological mechanism involved in almost all chronic pain syndrome

          Δείτε το abstract εδώ.

  • Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2016, Saturday27th February 2016

          ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΝΟΥ: Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ PAIN TOPIC PAIN MANAGEMENT IN PRM

          Συντονιστής: Μιλτιάδης Καράβης Coordinator: Miltiadis Karavis

          Ομιλία με θέμα: C απτικές νευρικές ίνες: Το ιστορικό της πρόσφατης ανακάλυψής τους και η κλινική σημασία τους στον νευροπαθητικό πόνο

          C sensory nerve fibers: The background of their recent discovery and their clinical significance in neuropathic pain

              Δείτε το abstract εδώ.