Ιατρική Αρθρογραφία

Ομιλία του Μ. Καράβη, φυσίατρος , στο “3ο Athens Shoulder course” (Αθήνα 2019) με θέμα: The role of acupuncture in the management of shoulder pathology
Karavis Miltiades, MD, FICAE, med.Ac.Consultant in Physical Medicine and Rehabilitation (PRM physician)President of Hellenic Medical Acupuncture AssociationDirector of Acupuncture Department, Filoktitis Medical Rehabilitation Center     According to National Stroke Associations, USA, stroke is one of the leading causes of long term adult disability, affecting…
Η σωματική επαφή είναι ζωτικής σημασίας για την εμπειρία μας με τον έξω κόσμο. Καθορίζει την ύπαρξη μας. Οριοθετεί το σώμα μας σε σχέση με αντικείμενα που μας περιβάλλουν. Καθορίζει ένα μέρος των ανθρώπινων σχέσεων και της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Ακόμη και πριν την γέννηση, πριν…
Επαναλαμβανόμενα σωματικά βλαπτικά ερεθίσματα οδηγούν σε εξοικείωση (μειωμένη απάντηση) ή ευαισθητοποίηση (αυξημένη απάντηση) νευρώνες που εξυπηρετούν τη συγκεκριμένη σωματική περιοχή. Αυτή είναι η απλούστερη μορφή πλαστικότητας (αλλαγής) που γνωρίζουμε ότι συντελείται στο νευρικό σύστημα σαν αποτέλεσμα ερεθισμάτων από το περιβάλλον. Η χρήσιμη πληροφορία για τον…
Pathologic conditions related to stress and homeostasis has been described since 1911 from W.B. Cannon. Later on, Hans Seyle (1936) proposed the general adaptation syndrome that examined actions and consequences of environmental, physical, and psychological stressors on the healthy organism.   The general idea is…
Σελίδα 1 από 6