Εκπαίδευση στο Βελονισμό

Εκπαίδευση στο Βελονισμό

Το Διεθνές Μετεκπαιδευτικό Κέντρο Βελονισμού ACU Science είναι ένα πρότυπο κέντρο οργάνωσης και εκτέλεσης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής και Ιατρικού Βελονισμού.
Το Διεθνές Μετεκπαιδευτικό Κέντρο βελονισμού κλείνει φέτος 25 χρόνια παρουσίας στον ιατρικό χώρο. Ιδρύθηκε το 1990 από μικρή ομάδα ιατρών και σήμερα, το εκπαιδευτικό επιτελείο αποτελείται από 13μελή ομάδα ιατρών και οδοντιάτρων διαφόρων βαθμίδων ιεραρχίας και ειδικοτήτων με ειδική εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στο βελονισμό και τον ηλεκτροβελονισμό.
Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που διεξάγεται με τη μορφή σεμιναρίων, δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στη προσέγγιση του βελονισμού από την σκοπιά της σύγχρονης επιστημονικής ιατρικής γνώσης και έρευνας. Στη διδακτέα ύλη περιλαμβάνονται θέματα όπως εκμάθηση ειδικών τεχνικών αντιμετώπισης του πόνου, νευροανοσολογίας, νευροφαρμακολογίας και φυσιολογίας του πόνου, ειδικών τεχνικών αναλγησίας με βελονισμό και ηλεκτροβελονισμό καθώς επίσης και πλήρη ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας μέσω ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων (Medline, Ovid, Catline, Toxline etc) .
Τα σεμινάρια του Κέντρου απευθύνονται αποκλειστικά σε ιατρούς και οδοντιάτρους. Mε εποπτικό υλικό που περιλαμβάνει 1.000 διαφάνειες, περισσότερα από 3.000 slides, πλήρεις σημειώσεις στα Ελληνικά (3 τόμοι) και με το 60% της ύλης να διδάσκεται με τη χρήση πολυμέσων μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, το Κέντρο εξασφαλίζει στους ιατρούς την εκμάθηση της Βασικής Θεωρίας του Βελονισμού με καθαρά ιατρική θεματολογία και ορολογία, ιδιαίτερα ελκυστικό, εύκολο, πρακτικό και επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο.