Για όγδοη συνεχόμενη χρονιά ο φυσίατρος Μ. Καράβης προσκλήθηκε από το Μεταπτυχιακό Τμήμα “Μοριακής & Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας”, της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για την παρουσίαση διάλεξης στους συμμετέχοντες φοιτητές σχετικά τις Βασικές Αρχές του Βιοϊατρικού Βελονισμού.