Μονοετές Online/Blended Πρόγραμμα κατάρτισης στο Βιοϊατρικό βελονισμό, για Ιατρούς και Οδοντιάτρους (2023-2024).

Οι Early Bird εγγραφές ξεκίνησαν!

200 ώρες Online παρουσιάσεων
12 θεματικές ενότητες με όλες τις επιμέρους ειδικότητες
50 ώρες δια ζώσης μαθημάτων & πρακτικής άσκησης
14 εκπαιδευτές / εισηγητές

Πρακτική άσκηση σε Ιατρεία βελονισμού & Ιατρεία πόνου νοσοκομείων

Πλατφόρμα εκπαίδευσης με μαγνητοσκοπημένο υλικό & παρουσιάσεις

[email protected]